Colofon

Demo behandeling

  Wat doet Tactive?
  De website Cannabisdebaas.nl en de internetbehandeling
  Wetenschappelijk onderzoek
  Copyrights

   

  Wat doet Tactive?

  Tactive CV biedt kwalitatief hoogwaardige internetbehandelingen op het gebied van verslavingszorg en psychische problemen. Ze maakt gebruik van deskundigen op het gebied van specifieke problemen om tot evidence based ontwikkeling van nieuwe online behandelingen te komen. Tactive gebruikt de gegevens van wetenschappelijk onderzoek om tot een voortdurende verbetering en optimalisering van haar online interventies en internetbehandelingen te komen. Tactive is een onafhankelijke organisatie die is opgericht door partijen die zowel uit de zorg als de internetwereld komen, namelijk Tactus Verslavingszorg en <theFactor.e>.
  De internetbehandelingen worden uitgevoerd door instellingen voor verslavingszorg die als franchisenemer verbonden zijn aan Tactive CV.
  Tactive CV staat onder leiding van algemeen directeur dhr. J.G. Keizer.
  www.cannabisdebaas.nl is ontwikkeld door Tactive CV.

   

  De website Cannabisdebaas.nl en de internetbehandeling

  De methode internetbehandeling is bedacht en ontwikkeld door mevr. H. Westendorp, hoofd productontwikkeling bij Tactive CV.
  De teksten, zowel voor de internetbehandeling als voor de website, zijn geschreven door dhr. B. van Laar, maatschappelijk werker V.O.; dhr. R. Veltman, maatschappelijk werker. De twee auteurs zijn ervaren hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het werken binnen de verslavingszorg.
  De kwaliteit van de methode en van alle teksten zowel op de website als in de internetbehandeling wordt gewaarborgd door de inhoudsdeskundige drs. H.A. de Haan, psychiater en eerste geneeskundige bij Tactus.
  Naast deze kwaliteitsbewaker hebben verscheidene deskundige collega’s de teksten op deze website meegelezen en meegedacht. Tevens zijn de teksten door een groep testpersonen  en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep gelezen en becommentarieerd.

   

  Wetenschappelijk onderzoek

  Door drs. M.G. Postel, psycholoog/onderzoeker, Lees hierover meer bij onderzoek.

  De internetbehandeling Cannabisdebaas.nl wordt wetenschappelijk onderzocht in de vorm van een studie naar de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling. Dit onderzoek is ontwikkeld door E.D. ter Huurne MSc. en drs. M.G. Postel. De opzet van het wetenschappelijke onderzoek van Alcoholdebaas.nl vormde de basis voor deze studie. Meer informatie over het onderzoek is verkrijgbaar bij ter Huurne MSc., onderzoeker bij Tactive CV.

   

  Copyrights

  Het intellectuele eigendom van de gehele internetinterventie Cannabisdebaas.nl ligt bij Tactive CV. Voor teksten en foto’s die op deze site getoond worden en voor de teksten en foto’s van de cannabis-internetbehandeling gelden de gangbare auteursrechten.
  De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden en ter ondersteuning bij de behandeling van patiƫnten/cliƫnten. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze site wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming van Tactive nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze webmaster.