Feiten

Over cannabis

Demo behandeling

Waar komt het vandaan?
Wat zegt de wet?
Wie gebruiken het?

Waar komt het vandaan?

Cannabis (hasj en wiet) komt van de cannabisplant met de Latijnse naam Cannabis Sativa. Wiet wordt verkregen door de vrouwelijke bloemtoppen van de plant te drogen en daarna te verkruimelen. De kleur varieert van groen naar bruin. Er komt een typische geur vanaf.
Hasj wordt gemaakt van de hars die zich in de bladeren en bloemen van de plant bevindt. Deze hars wordt geperst in plakken of blokken. De kleur hiervan varieert van bruin tot zwart.

Oorspronkelijk komt cannabis uit de Himalaya. De plant wordt in het Nederlands Hennep genoemd. Het wordt sinds duizenden jaren gebruikt in het Verre- en Midden-Oosten. De vezels van de plant worden gebruikt om touwen, kleding en papier van te maken. Later, zo’n 5.000 jaar geleden, kwam men erachter dat de plant ook een geneeskrachtige werking heeft. Het werd gebruikt om spasmes te verminderen, slaapproblemen tegen te gaan en pijn te bestrijden.
In de 19e eeuw werd cannabis in Europa geïntroduceerd door soldaten van Napoleon en Engelse artsen die het uit India meebrachten. Cannabis werd in Europa gebruikt om migraine, astma en epilepsie te behandelen.
Rond de jaren dertig werd cannabis in de meeste landen verboden.
Tegenwoordig is wetenschappelijk bewezen dat THC, de werkzame stof in cannabis, therapeutische eigenschappen bezit om pijn en braken tegen te gaan. In sommige staten van de Verenigde Staten en in enkele landen in Europa, waaronder Nederland, wordt medicinale cannabis voorgeschreven om bijwerkingen van chemotherapie bij kanker en aandoeningen die door AIDS veroorzaakt worden tegen te gaan. Ook wordt het voorgeschreven voor andere aandoeningen en ziekten.
De meest verkochte hasj en wiet komen uit Nederland zelf, deze zijn het meest populair. Dit komt doordat nederwiet en –hasj over het algemeen een hoger THC-gehalte hebben. Buitenlandse cannabis wordt niet in elke coffeeshop verkocht.

Wat zegt de wet?

Volgens de wet zijn alle drugs verboden, ook softdrugs. De overheid maakt onderscheid tussen softdrugs en harddrugs. Dit heeft als doel de markt van cannabis te scheiden van de markt van harddrugs. De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd door de overheid. Dit betekent dat het verkopen en kopen van softdrugs in een coffeeshop niet actief opgespoord wordt. De overheid ziet het als het ware door de vingers. Coffeeshops mogen daarom in beperkte mate cannabis verkopen.
Coffeeshops moeten zich houden aan AHOJ-G criteria. Dit is een afkorting voor de volgende regels:
A – Geen affichering. Coffeeshops mogen geen reclame maken voor cannabis.
H – Er mogen geen harddrugs verkocht worden. Dit zijn alle middelen die onder lijst 1 van de opiumwet vallen. Cannabis valt onder lijst 2 van de opiumwet.
O – Coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken.
J – Geen toegang tot coffeeshops voor jeugdigen (onder de 18 jaar).
G – Geen verkoop van grote hoeveelheden (niet meer dan 5 gram per dag per klant).
Indien een coffeeshophouder minimaal één van deze regels overtreedt, dan staan daar grote straffen op zoals forse boetes, gevangenisstraf en sluiting van de zaak.
Als gebruiker mag je niet meer dan 30 gram cannabis in je bezit hebben. En als je zelf planten hebt, mag je er niet meer dan vijf in je bezit hebben. Indien je overlast veroorzaakt door het bezit van deze kleine hoeveelheden, zal de politie dit wel in beslag nemen.
Politie en justitie sporen wel actief de kweek, het bezit en de handel in grote hoeveelheden op. Daarop staan zware straffen.


Wie gebruiken het?

Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in de wereld, dus ook in Nederland. Vooral onder jongeren en jongvolwassenen komt cannabisgebruik veel voor. Veel mensen gebruiken cannabis omdat ze het effect prettig vinden, zoals een lachkick, ontspannen of omdat ze mee willen doen. De één blowt dagelijks, een ander blowt alleen in het weekend of eens in de maand. Sommige mensen gaan in hun eentje blowen om onrust of problemen te bestrijden. Het gebruik kan dan uit de hand lopen.
In 2005 hadden ongeveer 551.000 jongeren van 15 tot en met 24 jaar ooit cannabis gebruikt. Van die groep hadden 222.000 jongeren het afgelopen jaar cannabis gebruikt en 103.000 in de afgelopen maand.
De laatste jaren blijkt dat de groep cannabisgebruikers tussen de 25 en 44 jaar toegenomen is. De gemiddelde leeftijd van de mensen die recent nog cannabis hebben gebruikt is ook gestegen. Het vermoeden bestaat dat een deel van de jongeren op latere leeftijd cannabis blijft gebruiken en hierdoor in de problemen komt.