Feiten

Risico's gebruik

Demo behandeling

Wat zijn de risico’s van cannabisgebruik?
Combinatiegebruik
Risico’s cannabis in combinatie met alcohol
Risico’s cannabis in combinatie met andere drugs

Wat zijn de risico’s van cannabisgebruik?

Als cannabis wordt gerookt in een joint (blowen), dan schaadt het de gezondheid zowel op psychisch als op lichamelijk vlak. Cannabisrook bevat meer kankerhoudende stoffen (zoals teer) dan gewone tabak. Daarbij is cannabisrook ook veel heter dan tabaksrook, waardoor je luchtwegen eerder en sneller aangetast worden. Er zijn zowel lichamelijke als psychische risico’s verbonden aan blowen.
Maar ook aan andere gebruiksmethoden kleven risico’s, al heeft de ene methode meer lichamelijke gevolgen dan de andere. De psychische risico’s zijn bij alle gebruiksmethoden gelijk. Voorbeelden van andere methoden van gebruik zijn: via een vernevelaar (vooral bij medicinale cannabis), bongo, waterpijp, eten (spacecake), hasjpijpje.
Cannabisgebruik kan tot de volgende risico’s leiden:
 • Het kan beschadigingen en ontstekingen veroorzaken aan uw luchtwegen. Te denken valt aan chronische ziekten als emfyseem, COPD, bronchitis. Kijk bij lichamelijk om meer te lezen over de lichamelijke gevolgen.
 • Ook loopt u een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker, zoals longkanker, mond- en keelkanker, etc.
 • U kunt last krijgen van vergeetachtigheid. Cannabis verstoort de capaciteit om dingen te kunnen onthouden.
 • U kunt last krijgen van passiviteit en een lusteloos gevoel. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat u in een isolement terecht komt, doordat u het contact verliest met vrienden en familie.
 • Door concentratieproblemen kan het op het werk of op school slecht gaan. Uw leercapaciteiten nemen af.
 • Mensen met een psychische stoornis, zoals een depressie of angstklachten, kunnen meer last van hun klachten krijgen.
 • Wie als puber geregeld een joint rook, heeft op latere leeftijd meer kans om schizofreen te worden en/of last te krijgen van psychoses.
 • Mensen bij wie psychische klachten in de familie zitten of die door andere redenen gevoelig zijn voor psychische stoornissen, kunnen door cannabisgebruik voor het eerst last krijgen van deze stoornissen.

Andere risico’s:

 • Cannabisgebruik tijdens de zwangerschap wordt ten strengste afgeraden, omdat cannabis ook in het nog ongeboren kind terecht komt. Ook wanneer u borstvoeding geeft, wordt blowen afgeraden. Het kind krijgt dan via de moedermelk cannabis binnen. In beide gevallen heeft cannabis een negatieve invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. Er zijn aanwijzingen dat een kind hierdoor op latere leeftijd een ernstige stoornis kan ontwikkelen.
 • De combinatie van cannabis met verdovende drugs, alcohol, stimulerende middelen of slaap- en kalmeringsmiddelen wordt afgeraden, omdat ze elkaars werking op een negatieve manier beïnvloeden. 

Combinatiegebruik

Sommige mensen gebruiken verschillende drugs in combinatie met elkaar. Omdat dit gevaarlijk kan zijn en de uitwerking niet precies te voorpellen is, wordt afgeraden dit te doen. Globaal zijn er wel drie soorten effecten te noemen van verschillende combinaties van drugs en/of alcohol.
 1. Het 1+1=2 effect. De werking van beide middelen kunnen bij elkaar opgeteld worden. Dit geldt soms voor de combinatie van twee stimulerende middelen (bijvoorbeeld cocaïne in combinatie met speed).
 2. Het 1+1=3 effect. Twee middelen versterken elkaars werking. Die versterking is heftiger dan de optelsom van beide middelen. Een voorbeeld hiervan is cannabis in combinatie met paddo’s. Beide middelen kunnen elkaars bewustzijnsveranderende werking versterken. Maar het is onvoorspelbaar hoe de verschillende combinaties precies reageren, omdat dit elke keer weer anders kan zijn. Het hangt ook af van persoonlijke en omgevingsfactoren.
 3. Het 1-1=? Effect. Dit houdt een combinatie van een rustgevend en een stimulerend middel in. Voorbeelden hiervan zijn: cannabis in combinatie met cocaïne, maar ook alcohol in combinatie met cocaïne. Voor een deel kunnen ze elkaars werking opheffen, maar op andere gebieden kunnen ze juist voor problemen zorgen. Zoals het wegvallen van uw natuurlijke remmingen waardoor u dingen kunt doen waar u achteraf spijt van krijgt.
  Ook in het geval dat u medicijnen gebruikt in de categorieën kalmerende middelen en antipsychotica, spreekt men van dit effect. Het is dus onbekend welk effect er precies optreedt wanneer u cannabis gebruikt in combinatie met medicijnen. Wel valt met zekerheid vast te stellen dat medicijnen slechter gaan werken als u hier ook cannabis bij gebruikt.

Risico’s cannabis in combinatie met alcohol

Deze combinatie komt het meest voor. Onder invloed zijn van alcohol en cannabis wordt ook wel ‘stronken’ genoemd. Beide middelen versterken elkaars rustgevende effect. Dit is het 1+1=3 effect.
Dit zijn de risico’s:
 • U heeft meer kans op het krijgen van een black-out en controleverlies. Een black-out is een toestand waarbij u nadien niet meer kunt herinneren wat er is gebeurd. U bent ‘een stuk van de film kwijt’. Controleverlies houdt in dat u uw gedrag en dat wat u zegt niet meer onder controle heeft. U kunt dan dingen doen of zeggen die u nuchter nooit zou zeggen of doen.
 • U kunt erg misselijk worden, er is dan kans op braken en hoofdpijn. Misselijkheid kan zeer plotseling opkomen.
 • Slecht rijgedrag: alcohol en THC leiden beiden tot een tekort in cognitieve, motorische en waarnemingsvaardigheden. Hierdoor kan vooral in het verkeer gecombineerd gebruik gevaarlijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat cannabis het door alcoholgebruik verslechterde rijgedrag negatief beïnvloedt: ieder afzonderlijk gebruik leidt tot slechter autorijden.

Risico’s cannabis in combinatie met andere drugs

Het is niet of nauwelijks te voorspellen welke werking het heeft als cannabis in combinatie met andere drugs wordt gebruikt. Dit komt enerzijds doordat er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is. Anderzijds is het lastig te voorspellen, omdat ook andere factoren een rol spelen, zoals de stemming van de gebruiker op het moment van gebruik, persoonlijke gevoeligheid voor de verschillende drugs en de omgeving waarin gebruikt wordt. Er zijn in ieder geval meer risico’s aan combinatiegebruik verbonden dan als u alleen cannabis zou gebruiken. Het kan zelfs gevaarlijk zijn, omdat u een grotere kans loopt op het krijgen van een paniekaanval of– zeker als u er een biologische aanleg voor heeft – een psychose.