Feiten

THC-concentraties

Demo behandeling

THC is de werkzame stof in cannabis. Dit is een afkorting van de stof ∆9-tetrahydrocannabinol (delta-negen-tetrahydrocannabinol). Die stof samen met nog andere stoffen (cannabinoïden) in cannabis bepalen de mate van een high en stoned gevoel. De hoeveelheid THC in verschillende cannabissoorten (Purple Haze, White Widow) kan erg verschillen. Dit verschilt per soort, maar ook per teelt.
Omdat THC de werkzame stof is, wordt er gezegd dat cannabis met veel THC sterk is en met weinig THC zwak.
Cannabis is onder te verdelen in vier hoofdsoorten: nederwiet, buitenlandse wiet, nederhasj en buitenlandse hasj. Over het algemeen zijn Nederlandse hasj en wiet veel sterker dan de buitenlandse. Maar wanneer u bijvoorbeeld elke keer dezelfde soort cannabis koopt, kan de THC-concentratie per keer toch nog verschillen.
Hieronder ziet u in een schema hoe sterk de verschillende soorten cannabis in de periode 2013 en 2014 waren. De hoeveelheid THC wordt aangegeven in procenten. Hoe hoger het percentage, des te sterker is de cannabissoort.

THC-gehalte cannabis in procenten
Soort cannabis Gemiddeld THC gehalte Hoogst gemeten THC gehalte Laagst gemeten THC gehalte
Nederwiet 14,6 % 26,1 % 4,8 %
Buitenlandse wiet 4,8 % 9,3 % 0,2 %
Nederhasj 20,4 % 31,7 % 10,3 %
Buitenlandse hasj 14,9 % 33,2 % 0,9 %

(bron: Rigter, S. en Niesink, R. (2014). THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2013-2014. Utrecht, Trimbos Instituut)

Onderzoekers hebben die THC gehaltes kunnen bepalen door in verschillende coffeeshops in Nederland verschillende soorten wiet en hasj te testen. In 1999/2000 was het gemiddelde THC gehalte van nederwiet 8,6 %, in 2014 ligt dit op 14,6 %. In 2003/2004 was het zelfs hoger, namelijk 20,4 %. Waarschijnlijk zal het THC gehalte niet meer veel toenemen in de toekomst.