Feiten

Verkeer

Demo behandeling

Cannabis en het verkeer

Naast de prettige en gewenste effecten heeft cannabisgebruik ook enkele gevolgen die deelname aan het verkeer bemoeilijken:

  • afname reactiesnelheid
  • verminderde coƶrdinatie
  • verslechterde waarneming
  • minder goed inschatten van afstanden
  • slechter opmerken van signalen en geluiden
  • verslechterde geheugenfunctie

Kortom, de bestuurder onder invloed ziet en hoort minder en zal trager en minder adequaat reageren op wat er om hem heen gebeurt. Deze effecten houden tot 24 uur na het laatste gebruik aan. Uit onderzoek is gebleken dat bestuurders onder invloed van cannabis twee tot drie keer zo vaak betrokken zijn bij verkeersongelukken als verkeersdeelnemers die nuchter achter het stuur zitten. Bent u betrokken bij een ongeluk en is vastgesteld dat u onder invloed van drugs was, dan loopt u het risico dat de verzekering de uitgekeerde bedragen terugvordert, ook als de schuld bij een ander dan u lag. Dit kan een kostbare zaak worden. Maar ook te moeten leven met de gedachte dat door uw cannabisgebruik in het verkeer het leven van een ander is verwoest of zelfs beƫindigd, is natuurlijk moeilijk te verdragen.

Bij deelnemers aan het verkeer onder invloed van alcohol is vaak te zien dat zij zich overmoedig gedragen en veel risico nemen. Mensen die onder invloed van cannabis zijn, vertonen dit gedrag niet. Zij zijn juist geneigd om extra op te letten en zeer voorzichtig te rijden om de gevolgen van het cannabisgebruik te compenseren. Gebruikers die regelmatig onder invloed achter het stuur kruipen, zijn er vaak van overtuigd dat ze onder invloed van cannabis juist beter rijden dan wanneer ze nuchter zijn. De extra oplettendheid en het voorzichtige rijden werkt maar tot op zekere hoogte; bij ingewikkelde verkeerssituaties, maar juist ook onder hele rustige en saaie omstandigheden, gaat het vaak mis.

De wet

Alle drugs zijn taboe in het verkeer, het is dus niet toegestaan om onder invloed van cannabis deel te nemen aan het verkeer. Wanneer er gecontroleerd wordt op druggebruik, bent u verplicht hieraan mee te werken. De straffen die gegeven worden voor deelname aan het verkeer onder invloed van drugs zijn niet mis: een geldboete kan oplopen tot wel € 4500,- maar ook een gevangenisstraf tot drie maanden of een combinatie van beide sancties zijn mogelijk. Daarbij kan het rijbewijs voor maximaal vijf jaar worden ingetrokken. Zijn er echter eerdere veroordelingen voor deelname aan het verkeer onder invloed van drugs, dan loopt u het risico tot tien jaar niet meer te mogen rijden.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het Openbaar Ministerie.

Wanneer is vastgesteld dat u onder invloed van drugs aan het verkeer hebt deelgenomen, kan het CBR besluiten tot het opleggen van het onderzoek alcohol / drugs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater, deze beoordeelt of u geschikt bent om een rijbewijs te hebben. De kosten van het onderzoek draagt u zelf. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt ieder jaar de hoogte van de kosten vast; in 2013 betaalt u voor dit onderzoek € 990,-.
Op de website van het CBR kunt u terecht voor meer informatie.