Stoppen, minderen?

Hoeveel is veel?

Demo behandeling

Hoeveel is veel?

Hoeveel is veel?

Wat is veel? En wat is vaak? Er zijn geen duidelijke richtlijnen te geven over wat nou echt te veel is. Indien u bijvoorbeeld iedere dag drie joints zou roken, dan kan hiervan gezegd worden dat dit te veel is. U loopt dan het risico afhankelijk te worden van cannabis, of misschien bent u dat al.
Het is wel goed te bepalen wanneer sprake is van afhankelijkheid. Afhankelijk zijn zegt echter weinig over de hoeveelheid die u blowt.
Misschien heeft u zelf wel eens het idee dat u minder wilt blowen. Of misschien vindt u helemaal niet dat u te veel blowt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf vormen van cannabisgebruik: experimenteel gebruik, sociaal gebruik, probleemgebruik, misbruik en afhankelijkheid (ook wel verslaving genoemd). Hieronder worden deze vijf vormen toegelicht. Wat voor een gebruiker bent u?

Experimenteel gebruik
Experimenteergedrag hoort bij jonge mensen. Experimenteren doen zij op veel gebieden. Sommige jongeren experimenteren onder andere met softdrugs en alcohol. Maar dit doet niet iedereen. De één voelt meer de behoefte om te experimenteren dan de ander. Dit hoort bij het volwassen worden.
Als iemand experimenteert met cannabis, betekent dit dat diegene nog niet zo heel lang af en toe een joint rookt. Dit kan eens per week zijn of eens per maand. Per keer blowt diegene ook niet zoveel.
Experimenteel gebruik is in de hand te houden wanneer u:
  • Niet blowt, omdat u zich verveelt.
  • Uw grenzen goed kunt bewaken.
  • Ook in staat bent cannabis te weigeren als u wat aangeboden krijgt.
  • Niet elke dag blowt.
  • Geen problemen weg gaat blowen, maar alleen zo nu en dan blowt.
  • Geen aanleg heeft om verslaafd te worden. Die aanleg is er mogelijk wanneer in uw familie verslavingsproblemen voorkomen.
  • Geen achterliggende problemen en/of stoornis heeft, zoals een depressie of schizofrenie.

Sociaal gebruik
Wanneer u af en toe blowt en dit weet in te passen in uw leven zonder dat u hierdoor problemen krijgt of anderen in de problemen brengt, dan bent u een sociaal gebruiker. Per keer blowt u weinig en u blowt meestal samen met anderen. Als u alleen blowt, dan loopt u meer risico dat het gebruik uit de hand loopt, vooral als u blowt om problemen uit de weg te gaan.
Wanneer u een sociaal gebruiker bent, zijn er weinig tot geen negatieve effecten door het blowen. Maar dit heeft natuurlijk wel risico’s zoals schade aan de luchtwegen.

Probleemgebruik
Wanneer cannabis een steeds grotere rol in uw leven gaat spelen en u gebruikt het bijvoorbeeld om u lekkerder te voelen, spanningen en onlust te verdrijven, dan kan er sprake zijn van probleemgebruik. In zo’n geval gebruikt u waarschijnlijk een aantal malen per week tot dagelijks.

Misbruik
In geval van misbruik heeft uw cannabisgebruik ervoor gezorgd dat u problemen kreeg met de politie, vrienden, partner, ouders en/of uw werk. Daarnaast kan het zijn dat u wel eens onder invloed van cannabis autorijdt. Ook is het mogelijk dat u door cannabisgebruik niet of minder toekomt aan bijvoorbeeld uw werkzaamheden.
Herkent u dit? Dan is er mogelijk sprake van misbruik. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat er ook sprake is van afhankelijkheid, maar misbruik kan daar wel mee samengaan. Heeft u het idee dat er misschien sprake is van misbruik of afhankelijkheid? Maak eens de zelftest op de website.
Indien u verandering wilt aanbrengen in uw gebruik of uw gebruik wilt onderzoeken, dan kunt u zich aanmelden voor de online behandeling Cannabisdebaas.nl.

Afhankelijkheid
Wanneer u afhankelijk bent van cannabis, dan wordt vrijwel uw hele leven door het gebruik van cannabis beheerst. U merkt negatieve gevolgen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. U kunt last krijgen van geheugenproblemen, slechtere conditie, vermoeidheid, somberheid, ruzie met uw partner en eenzaamheid. U kunt moeilijk zonder cannabis in veel situaties. Herkent u dit bij uzelf? Dan is er mogelijk sprake van afhankelijkheid. Weeg de voordelen en nadelen van cannabis eens tegen elkaar af. Wat weegt zwaarder? Indien u verandering wilt aanbrengen in uw gebruik, dan kunt u zich aanmelden voor de online behandeling Cannabisdebaas.nl.