Stoppen, minderen?

Wat ga ik doen?

Demo behandeling

Als u twijfelt over stoppen of minderen
Goede redenen voor matig blowen
Matig blowen: kans van slagen

Als u twijfelt over stoppen of minderen

 U wilt:

 • Helemaal stoppen met blowen
 • Minder blowen
 • Voorkomen dat u weer terugvalt in overmatig blowen
 • Een periode stoppen met blowen en daarna weer matig blowen
 • Eerst proberen minder te blowen, maar wanneer dat niet lukt, helemaal stoppen met blowen

U beslist uiteraard zelf wat u kiest. Het is van belang dat u achter uw keuze staat, want dat vergroot de kans op succes. Als u twijfelt dan kunt u zich gewoon aanmelden voor de internetbehandeling. U hoeft niet direct te veranderen. Pas na het advies van uw hulpverlener – na ongeveer vijf contacten – maakt u de keuze wat u gaat doen aan uw blowgewoonte.

Het is moeilijk te bepalen wat makkelijker is: stoppen met blowen of minderen. Soms is het eenvoudiger om eerst een periode – bijvoorbeeld drie maanden – helemaal niet te blowen. Daarmee raakt u namelijk die ingesleten gewoonte kwijt.

Ook is het niet zomaar te zeggen wat de beste manier is. Wanneer u direct psychisch gevaar loopt als u cannabis gebruikt dan is de keuze duidelijk: stoppen.

Goede redenen voor matig blowen

Als u minder wilt gaan blowen, kan het rijtje hieronder u helpen. Het is goed als checklist te gebruiken.
 • U wilt niet helemaal stoppen met blowen en u ziet uzelf als een matige blower door het leven gaan.
 • U wilt een minder risicovolle manier van blowen aanleren.
 • U wilt op een manier leren blowen die zo min mogelijk schade veroorzaakt.
 • Uw vrienden, partner en anderen hebben er alle vertrouwen in dat u dit kunt.
 • Wanneer matig blowen toch niet lukt, wilt u helemaal stoppen met blowen.
 • Uw lichamelijke conditie is goed.
 • U heeft geen last van vergeetachtigheid, somberheid, vermoeidheid en kortademigheid.
 • U heeft geen psychische problemen, zoals depressie of een andere stoornis en u wordt niet angstig en paniekerig als u geblowd heeft.
 • U wilt matig blijven blowen, omdat u het gezellig vindt om af en toe met vrienden mee te doen en omdat u het lekker vindt.
 • Uw vrienden kunnen ook matig blowen.
 • U heeft eerder een periode matig kunnen blowen.
 • U heeft een korte periode teveel geblowd (minder dan twee jaar).
 • U heeft geen gezondheidsklachten.
 • U heeft geen aanleg voor verslaving.
 • U gebruikt geen medicatie waarop cannabis een negatieve invloed heeft.

Vaak is matig oftewel recreatief blowen moeilijker dan helemaal stoppen; soms ook niet. U moet zelf kiezen en uitproberen wat het beste voor u werkt. Desnoods probeert u eerst een periode iets uit.
Niet voor iedereen is die keuze makkelijk te maken. Wanneer u bijvoorbeeld een erfelijke aanleg heeft om een verslaving te ontwikkelen, dan is de keuze om te stoppen of te minderen wat moeilijker te maken. Maar het is zeker wel mogelijk. Voor iedereen is het mogelijk om te stoppen of te minderen met blowen, maar voor de één is dat wat makkelijker dan voor de ander.

Matig blowen: kans van slagen

De kans op succesvol matig blowen is groter wanneer:
 • In uw familie geen vormen van verslaving voorkomt.
 • U op andere gebieden geen grote problemen heeft en dit vroeger ook nooit heeft gehad.
 • U minder dan 10 jaar een probleem met cannabisgebruik heeft.
 • U vroeger matig geblowd heeft.
 • U jonger bent dan 40 jaar.
 • U een vrouw bent.

Hoe meer van de bovengenoemde punten op u van toepassing zijn, des te groter is de kans van slagen.

Maar hoe kunt u matig blowen, oftewel recreatief cannabis gebruiken, in de hand houden? Hieronder staan tips die u hiermee op weg kunnen helpen:

 • Zorg ervoor dat u niet elke dag cannabis gebruikt. Zo voorkomt u dat het een gewoonte wordt.
 • Gebruik per keer niet teveel cannabis. Dit houdt in dat u één à twee joints op een dag rookt en bij voorkeur deelt u de joint met anderen.
 • Blow niet alleen.
 • Spreek met uzelf af op welke dag(en) van de week u wel wilt blowen en op welke dagen absoluut niet. Op die manier maakt u het duidelijker voor uzelf en voorkomt u dat u achteraf meer en vaker gebruikt heeft dan u zich voorgenomen had.
 • Blow niet om uw problemen te vergeten of om even uit de werkelijkheid te stappen. Blow alleen als u zich goed voelt.
 • Gebruik geen cannabis in combinatie met alcohol. Gebruik in combinatie met cannabis ook geen andere drugs.
 • Blow alleen met vrienden die er zelf geen problemen mee of door hebben.
 • Als u een periode wat meer of vaker geblowd heeft dan uw bedoeling was, zorg er dan voor dat u een tijdje geen cannabis meer gebruikt. Dan geeft u zichzelf de kans om weer te herstellen van eventuele vermoeidheid, vergeetachtigheid, somberheid en lusteloosheid.