Stoppen, minderen?

Zin in cannabis

Demo behandeling

Als u stopt met blowen, is het heel normaal dat u op sommige momenten trek krijgt. Trek wordt ook wel zin, zucht, hunkering, craving en verlangen genoemd.
Dit gevoel kan ontstaan doordat uw lichaam gewend is aan cannabis en het lichaam raakt in de war als u niet blowt. Trek kan nauw samenhangen met situaties waarin u gewend bent te blowen. Of wanneer u op een andere manier aan blowen wordt herinnerd, zoals een gevoel van stress.

Om dit met een voorbeeld duidelijk te kunnen maken, kijken we naar het voorbeeld van het hondje van Pavlov. Pavlov was een onderzoeker die keek naar het gedrag van dieren om het gedrag van mensen beter te begrijpen.
Het hondje begon te kwijlen wanneer hij een bak met voer kreeg. Het lichaam van de hond bereidde zich op die manier voor op het verwerken van voedsel. Pavlov liet vervolgens een bel klinken telkens wanneer het hondje voer kreeg. Na een tijdje was de hond zover dat hij al begon te kwijlen als hij alleen de bel hoorde. Het lichaam maakte zich klaar om het voedsel te verwerken, terwijl er in feite alleen maar een bel ging.
Bij mensen kan dit ook zo werken.
U bent gewend op zulke momenten te gebruiken en uw hersenen ook. Waardoor het een gewoonte geworden is om te gebruiken. Uw lichaam stelt zich in op de komst van THC, de belangrijkste werkzame stof in cannabis, als reactie op bepaalde prikkels. Het gevoel dat dan ontstaat, noemen we trek.
Prikkels kunnen een voorspeller zijn om te gebruiken. Deze prikkels kunnen erg verschillend zijn: de geur van cannabis, een bepaalde plek of situatie (bijvoorbeeld als u wiet ruikt in het voorbijlopen van een coffeeshop) of als u bij vrienden bent waar vaak geblowd wordt, bepaalde gedachten of gevoelens. Hoe zit dat bij u? Wanneer en waardoor ontstaat bij u trek?
Het herkennen en omgaan met trek is dus belangrijk als u wilt leren om te stoppen of te minderen met blowen. Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen trek bewust ervaart. U kunt het leren herkennen.