U en cannabis

Sociale gevolgen

Demo behandeling

‘Ik begon te blowen toen ik 17 jaar was. Nu ben ik 35 en merk dat ik niet meer zonder wiet kan. Ik blow elke dag zo’n 4 of 5 joints. Sinds ik dagelijks blow, kan ik me steeds slechter concentreren en kom ik tot niets meer. Ik voel me lusteloos en somber. Op mijn werk laat ik dingen liggen en mijn leidinggevende heeft me laatst een waarschuwing gegeven dat ik beter moet presteren. Ik kom vaak te laat op mijn werk.
Ook in mijn relatie gaat het slechter. Mijn vriendin zegt dat het zo niet langer gaat en dat ik moet stoppen met blowen. Zij vindt mij zo afwezig de laatste tijd.’

Bovenstaande situatie illustreert dat overmatig cannabisgebruik een aantal sociale gevolgen heeft die op de lange termijn nadelig uit kunnen pakken. Misschien herkent u een aantal zaken? Sommige onderzoekers spreken van het amotivationeel syndroom. Kenmerken hiervan zijn dat er weinig energie en motivatie is om dingen te ondernemen. Een gedegen wetenschappelijk bewijs dat dit syndroom ook daadwerkelijk bestaat, is er niet. Toch zijn kenmerken van dit syndroom wel zichtbaar in geval van overmatig gebruik.
Er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat overmatig cannabisgebruik tot gevolg kan hebben dat er sprake is van lusteloosheid, onverschilligheid, passiviteit en futloosheid. Er kan een kort verlies van dadendrang zijn. Dit heeft op sociaal gebied allerlei consequenties.
Hieronder wordt toegelicht welke gevolgen overmatig cannabisgebruik kan hebben.

Verveling
Sociale contacten
Familie en vrienden
Ouders
Werk en studie
Financieel

Verveling

‘Als ik ’s avonds thuiskom, dan verveel ik me erg. Blowen helpt mij die verveling tegen te gaan.’


Verveling kan een aantal oorzaken hebben, zoals eenzaamheid, gebrek aan vrienden en gevoelens van minderwaardigheid. Cannabis roken is dan een prettig tijdverdrijf om de dag of avond door te komen. Cannabis veroorzaakt een roes waardoor u minder last heeft van spanningen en vervelende gedachten. De volgende dag komen die spanningen en gedachten echter weer harder terug waardoor u de behoefte om cannabis te gebruiken in stand houdt.
Doordat u in uw vrije tijd cannabis blijft gebruiken om verveling te verdrijven, zult u steeds minder mensen zien. U raakt hierdoor in een sociaal isolement. Ook heeft u minder zin om dingen te ondernemen, waardoor er niets zal veranderen aan deze situatie.
Indien u verandering aan wilt brengen aan uw situatie, is het belangrijk dat u minder of geen cannabis meer gaat gebruiken. U kunt dan nadenken over een goede tijdsbesteding. U kunt hierbij denken aan (vroegere) hobby’s, sporten of oude contacten weer aangaan. Welke mogelijkheden heeft u?

Sociale contacten

‘Toen ik dagelijks wiet rookte, zag ik mijn vrienden en familie steeds minder. In mijn vrije tijd zat ik in mijn eentje vaak thuis te blowen. Ik kwam de deur nauwelijks meer uit. Op een gegeven moment had ik er genoeg van om alleen te zijn. Ik heb wat aan mijn cannabisprobleem gedaan. Daarna heb ik oude contacten weer benaderd. Ik heb uitgelegd waarom ik een tijd lang mijzelf afgezonderd heb. Ik kreeg van veel mensen begrip hiervoor en ik ervoer dit als een enorme opluchting en steun. Op dit moment ben ik niet eenzaam meer’


Wanneer u veel blowt, kan het vóórkomen dat u steeds minder mensen ziet. Dit kan te maken hebben met schaamte en angst om als verslaafde bestempeld te worden. Ook kan het te maken hebben met het feit dat u door cannabis te gebruiken veel minder energie of behoefte heeft om andere mensen te zien en te spreken.
Dit heeft ten slotte als gevolg dat u sociaal geïsoleerd raakt. U komt de deur alleen nog maar uit voor de hoog nodige boodschappen en de coffeeshop.
Wanneer u daarin verandering wilt aanbrengen, dan is het belangrijk te stoppen of minderen met cannabisgebruik. Kijk een bij Afleren gewoonte om daarover meer te lezen. 

Familie en vrienden

‘Ik zag mijn familie en vrienden steeds minder toen ik dagelijks begon te blowen. Ik ruilde mijn vriendengroep langzaamaan in voor nieuwe vrienden die het ook fijn vonden te blowen. Op een gegeven moment ging ik alleen nog maar met mensen om die ook veel cannabis gebruikten. Daarnaast waren er ook ‘vrienden’ bij die veel dronken. Dat wereldje was prettig en veilig voor mij, omdat ik zonder gezeur door kon gaan waar ik mee bezig was: mijn gevoelens van verdriet en verveling weg blowen.
Nu ik mijn cannabisgebruik aangepakt heb, ben ik mijn leven anders aan het inrichten. Ik zoek weer contact met mijn vroegere vrienden en zoek mijn ‘blowmaatjes’ nu veel minder op’

Bovenstaande situatie illustreert hoe uw leven kan veranderen als u overmatig blowt. Het kan zijn dat u uw familie steeds minder ziet en dat u een geheel nieuwe vriendengroep krijgt waarmee u zich kunt vereenzelvigen vanwege de overeenkomende levensstijl. Overmatig gebruik van cannabis wordt zo in stand gehouden met alle nadelige gevolgen van dien.
Maar daarin kunt u verandering aanbrengen door te kiezen voor een andere levensstijl waarin cannabis niet meer op de voorgrond staat. U kunt minderen of stoppen met het gebruik hiervan. De online behandeling Cannabisdebaas.nl kan u hierbij ondersteunen. 

Ouders

‘Mijn ouders blijven maar zeuren over het feit dat ik wiet rook. Ze maken zich zorgen hierover.’


Een groot deel van de mensen die cannabis gebruiken valt onder de categorie jongeren (tot 25 jaar). Veel van hen wonen nog thuis. Ouders kunnen ook problemen krijgen door het cannabisgebruik van hun kind. Zeker als u nog thuis woont, zullen ouders in de gaten krijgen dat het niet goed met u gaat. Zij zien misschien wel dat u zich ongelukkig en eenzaam voelt. Ouders gaan zich dan zorgen maken. Dit kan tot problemen leiden in de relatie met uw ouders. Zij willen natuurlijk dat het goed met u gaat.
Maar ouders hebben begrip voor een kind dat een probleem heeft en zij zullen het waarderen als zij zien dat u uw probleem aanpakt. 

Werk en studie

‘Ik doe een Hbo-opleiding. Het eerste jaar heb ik op mijn gemak kunnen doorlopen. Maar sinds een jaar ben ik meer gaan blowen. Hierdoor kom ik vaak te laat op school of ga ik helemaal niet. Ik kan me ook slecht concentreren waardoor de lesstof niet tot me doordringt. Ik moet daarin verandering aanbrengen, anders krijg ik een negatief studieadvies.
Op mijn bijbaantje ben ik wel eens te laat gekomen. Mijn baas geeft me nog één kans.’


Overmatig cannabisgebruik kan effect hebben op verschillende leefgebieden. Naast de eerder beschreven gebieden, kan het ook een negatief effect hebben op een studie of werk. Wellicht heeft u last van vergeetachtigheid of concentratieproblemen. Ook kan het zijn dat u zich steeds minder interesseert voor uw studie, omdat het lijkt alsof het er niet meer toe doet.
Op uw werk laat u misschien dingen liggen, wegens vergeetachtigheid. Of wellicht levert u kwalitatief minder goed werk af wegens concentratieproblemen.
Wanneer u stopt of mindert met cannabisgebruik zal dat zeker een positief effect hebben op uw werk- en studieprestaties. 

Financieel

‘Doordat ik elke dag wiet nodig had, kostte mij dat veel geld. Ik had door mijn gewoonte steeds minder geld tot mijn beschikking. Ik stond rood op de bank en begon bij meerdere mensen geld te lenen. Maar omdat ik het eigenlijk niet meer terug kon betalen, werkte ik mij dieper in de schulden.
Een jaar geleden besloot ik dat ik moest veranderen. Ik heb mijn cannabisprobleem aangepakt. Mijn schulden heb ik afbetaald. Ik kan nu zelfs geld sparen.’


Door cannabisgebruik kunnen schulden en geldproblemen snel en hoog oplopen. Indien u schulden heeft, kunt u aan de slag gaan met het oplossen ervan als u uw cannabisgebruik vermindert of staakt. 
Kijk voor hulp bij schulden eens op de websites van het Nibud en Zelfjeschuldenregelen.nl.